Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000)

Vị trí: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Quy mô: 860 ha

Chủ đầu tư: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 

Quyết định phê duyệt số 1004/QĐ – TTg

Năm thực hiện: 2012

Bảo tồn di sản khác