Liên hệ

Trụ sở chính: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Số 10 - Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 0243.222.10888 | Fax: 04.39764339
Email: info@viup.vn * Website: viup.vn