Tin VIUP

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường khoa học liên ngành và nghệ thuật
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường khoa học liên ngành và nghệ thuật

Ngày 24/4/2024, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) Hoàng Vĩnh Hưng đã tham dự Lễ ra mắt và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường khoa học liên ngành và nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website