Tin VIUP

VIUP tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng
VIUP tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng

Ngày 14/4/2021, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự dự kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng VIUP đối với bà Phạm Thị Thanh Hoa, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VIUP và ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website