Tin tổng hợp

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website