Tin tổng hợp

Địa phương cần duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024
Địa phương cần duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024

Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025 và báo cáo tình hình thực hiện năm 2023.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website