Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị trí: huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Quy mô: 278,86 ha

Số quyết định: 962/QĐ-TTg ngày 7 tháng 8 năm 2018

Năm thực hiện: 2018

Bảo tồn di sản khác