Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHCT bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành cổ Hà Nội (1/500)

Vị trí: Quận Ba Đình - TP Hà Nội

Quy mô: 18,353 ha 

Chủ đầu tư: TT bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội

Quyết định phê duyệt số: 1647 QĐ-TTg ngày 1/11/2012

Năm thực hiện đồ án: 2008 - 2011

Bảo tồn di sản khác