Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2020

Vị trí: tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 1.700 ha

Chủ đầu tư: Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Quyết định phê duyệt số: 1139/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Năm thực hiện: 2010

Bảo tồn di sản khác