Tin quốc tế

THÀNH LẬP VÀ QUY HOẠCH LIÊN KẾT ĐÔ THỊ Ở PHÁP
THÀNH LẬP VÀ QUY HOẠCH LIÊN KẾT ĐÔ THỊ Ở PHÁP

Nước Pháp có các cấp lãnh thổ, từ lãnh thổ quốc gia đến vùng (région), tỉnh (département), xã (commune); đặc biệt gần đây có cấu trúc lãnh thổ mới, đó là kết hợp các vùng cũ thành vùng mới lớn hơn, liên xã (intercommunalité) mà trong đó nổi bật là liên kết đô thị để có lãnh thổ liên đô thị mới làm động lực cho phát triển lãnh thổ.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website