Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Ý tưởng Kiến trúc “Khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Phố Hàng Đào, khu phố cổ Hà Nội”

Địa điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục & các vùng lân cận

Quy mô: 42.000m2

Năm thực hiện: 2013

Đơn vị tổ chức: Đại sứ quán Italia & Hội KTSVN & Hội KTS Genova

Bảo tồn di sản khác