Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Phương án thiết kế kiến trúc, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, thuộc khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Địa điểm: 18 Hoàng Diệu, Hà Hội

Quy mô: 45350m2

Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 

Năm thực hiện: 2013

Bảo tồn di sản khác