Tin tổng hợp

Đề xuất cắt ODA nhiều bộ, ngành và địa phương do chậm giải ngân
Đề xuất cắt ODA nhiều bộ, ngành và địa phương do chậm giải ngân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất cắt giảm 2.233.225 triệu đồng vốn nước ngoài năm 2017 của 5 bộ, ngành trung ương và 14 địa phương do không có khả năng giải ngân.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website