Tin tổng hợp

Tiêu chuẩn đươc thuê/mua nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý
Tiêu chuẩn đươc thuê/mua nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý

Nội dung này được quy định tại Thông tư 186/2017/TT-BQP quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website