Tin tổng hợp

Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ
Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website