Tin tổng hợp

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội bàn về việc sửa Luật Quy hoạch
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội bàn về việc sửa Luật Quy hoạch

Sáng nay 26/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV làm việc tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website