Tin tổng hợp

Bộ Xây dựng: Các chương trình, dự án ODA triển khai đúng mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành Xây dựng
Bộ Xây dựng: Các chương trình, dự án ODA triển khai đúng mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành Xây dựng

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng vẫn thu hút, vận động được các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website