Tin tổng hợp

Dự thảo về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các DN
Dự thảo về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các DN

Theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp còn thực sự chưa hiệu quả, đặc biệt là việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển mục đích sử dụng đất…, cá biệt có những trường hợp sai phạm bị cơ quan chức năng xử lý.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website