Tin tức

Việc triển khai kế hoạch di dời các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện vẫn chậm
Việc triển khai kế hoạch di dời các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện vẫn chậm

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Hà Nam về việc đề nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh di dời các trường Đại học, Cao đẳng ra khỏi nội đô Hà Nội về các Khu đại học đã được phê duyệt, phía Bộ Xây dựng khẳng định kế hoạch di dời đã liên tục được đốc thúc, tuy nhiên trên thực tế, việc triển khai thực hiện vẫn chậm.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website