Tin tức

Diễn đàn Phát triển Đô thị và Hạ tầng (Lần 2)
Diễn đàn Phát triển Đô thị và Hạ tầng (Lần 2)

Tiếp nối thành công của số đầu tiên với chủ đề “Gặp mặt và những vấn đề về giao thông”, ngày 18/8/2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Quản lý Khoa học Kỹ thuật VIUP tổ chức Diễn đàn Phát triển Đô thị và Hạ tầng lần 2 với chủ đề “Không gian ngầm đô thị”.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website