Tin tức

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản
Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường bất động sản, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền nhằm góp phần bảo đảm ổn định và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website