Tin tức

Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất
Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website