Tin VIUP

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022

Ngày 14/1/2022, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website