Tin VIUP

Chi bộ Văn phòng tổ chức kết nạp đảng viên
Chi bộ Văn phòng tổ chức kết nạp đảng viên

Ngày 20/1/2017, chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đỗ Minh Sơn.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website