Tin VIUP

VIUP tổ chức họp góp ý đồ án
VIUP tổ chức họp góp ý đồ án

Ngày 22/5/2019, Hội đồng KHKT do Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch đã họp góp ý đồ án QHC đô thị Hà Giang tỉnh Hà Giang đến năm 2035.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website