Tin tổng hợp

Chú trọng xây dựng thành phố phát triển theo đúng quy hoạch
Chú trọng xây dựng thành phố phát triển theo đúng quy hoạch

Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội để tiến tới xây dựng Thủ đô sáng-xanh-sạch-đẹp, trong thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã chú trọng triển khai, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung nhằm mục tiêu phủ kín 100% diện tích, đến nay, tỷ lệ đã đạt 86%.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website