Tin tổng hợp

T.P Thái Nguyên: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng
T.P Thái Nguyên: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Với mục tiêu xây dựng T.P Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, những năm gần đây, UBND Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị. Nhờ đó, hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, tỷ lệ công trình vi phạm TTXD ngày càng giảm.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website