Tin tổng hợp

Quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Xuân Quế
Quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Xuân Quế

Theo đề xuất của địa phương, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận đưa quy hoạch Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Xuân Quế (xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ) vào danh sách quy hoạch khu công nghiệp trong giai đoạn tới.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website