Tin quốc tế

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về bảo vệ các di sản văn hóa
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về bảo vệ các di sản văn hóa

Trước tình trạng nhiều di sản văn hóa như di tích tôn giáo và các hiện vật khảo cổ bị phá hủy và cướp bóc tại những khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/3 đã thông qua một nghị quyết có tính lịch sử nhằm mục đích củng cố việc bảo vệ những di sản như vậy.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website