Tin quốc tế

 Tương lai của Công trường Xây dựng Số
Tương lai của Công trường Xây dựng Số

Với các phương thức khảo sát và kỹ thuật xây dựng mới, cũng như những cải tiến về dữ liệu BIM và các mô hình 3D giúp cho công trường xây dựng được an toàn, hiệu quả hơn và thậm chí có thể truy cập được từ xa, công nghệ đang có những đóng góp đáng kể cho ngành xây dựng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website