Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chất vấn về quy hoạch bãi đỗ xe

Chiều 30/11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 diễn ra từ ngày 5 đến 8/12/2023.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 30/11.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó, xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo chuyên đề về: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội (đến tháng 12/2023); kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 (gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội).

Đáng lưu ý, Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội; quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua các nghị quyết về dân sinh, như: Quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Quy định một số nội dung chi và mức chi công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kỳ họp dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, trọng tâm là tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị, kết luận và những cam kết của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tình hình thực hiện quy hoạch bãi đỗ xe.

(Nguồn:nhandan.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website