VIUP tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III-IV và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

Ngày 28/11/2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III-IV và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023. Hội nghị do Phó Viện trưởng phụ trách Phạm Thị Nhâm chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng, Phạm Thị Thanh Hoa, trưởng phó các đơn vị thuộc Viện và đại diện BCH Công đoàn, đoàn thanh niên.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Hoàng Tấn Trúc – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 10 tháng đầu năm 2023 với những công việc cụ thể như: Công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học: Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện; Công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và các hội nghề nghiệp.

Đ/c Hoàng Tấn Trúc – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 10 tháng đầu năm 2023

Trong công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, Viện đã tham gia góp ý, biên soạn nhiều văn bản pháp quy quản lý ngành như: tham gia Tổ công tác nghiên cứu Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; Tổ biên soạn Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bãi chon lấp chất thải rắn; ban soạn thảo và tổ biên tập dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 37/2019/NĐ-CP; dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về lĩnh vực phát triển đô thị; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ cho các công trình hiện hữu trong công tác phòng cháy chữa cháy; tham gia góp ý dự thảo QCVN 07:202x/BXD, dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 06/2022/BXD…

Đối với nhiệm vụ thường xuyên năm 2023, Bộ Xây dựng đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ giao cho Viện năm 2023. Viện đang hoàn thiện dự toán theo hướng dẫn của Vụ KHTC và Vụ KHCNMT để nộp Bộ Xây dựng

Đối với đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng, Viện đang thực hiện thanh lý quyết toán các đồ án Lập thí điểm QHXD vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; vùng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vùng huyện Đức Trọng, Lâm Đồng và nhiệm vụ QHC khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.

Đối với các dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: Viện đã được BXD nghiệm thu 01 dự án, 01 dự án đang tạm dừng chưa được bố trí đủ vốn. Viện đã có lịch báo cáo Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán cho 02 dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

Công tác nghiên cứu khoa học được Viện quan tâm, hiện tại, Viện đã và đang triển khai thực hiện 16 đề tài NCKH do BXD giao, bao gồm 09 đề tài ký hợp đồng năm 2021, 07 đề tài ký hợp đồng năm 2022 và 01 đề tài ký hợp đồng năm 2023. Trong đó, 09 đề tài ký hợp đồng năm 2021 đã thông qua hội đồng nghiệm thu cấp Bộ. 07 đề tài ký hợp đồng năm 2022 dự kiến tổ chức HĐ nghiệm thu cấp cơ sở, trình bộ Xây dựng nghiệm thu cuối năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra. 01 đề tài ký HĐ năm 2023 đã bắt đầu triển khai.

Đối với công tác tư vấn quy hoạch thuộc chức năng của Viện, hiện nay Viện đang triển khai đồ án QH vung Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đã báo cáo hội đồng thẩm định đồ án QH hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đã nộp hồ sơ trình HĐTĐ đồ án: QH hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; QH mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 10 tháng đầu năm, Viện đã và đang thực hiện 20 đồ án QH tỉnh, trong đó 05 đồ án đã được phê duyệt, 11 đồ án đã báo cáo hội đồng thẩm định, chờ phê duyệt, 04 đồ án chưa trình hội đồng thẩm định, theo tiến độ sẽ kết thúc trong năm 2023.

Đối với các đồ án lĩnh vực QHXD, quy hoạch và phát triển đô thị: 07 đồ án lớn của Viện đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt như ĐC QHC thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh QHC XD khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030… Đã trúng thầu và đang thực hiện lập một số đồ án lớn như Điều chỉnh QHC thành phố Hà Nội; Điều chỉnh QHC thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050, QHC đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050…

Viện đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong đó có các đồ án như QHXD vùng huyện Tiên Yên, QHXD vùng huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2040; QHXD vùng huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; QHXD khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, QHC TP Thủ Đức và nhiều công trình kiến trúc…

Báo cáo đã đề cập tới công tác điều hành quản lý Viện như công tác Tổ chức – Hành chính, công tác quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án; công tác kế hoạch tài chính; công tác thông tin, đào tạo và HTQT; Công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, các hội nghề nghiệp.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023 đã được đưa ra như các đơn vị cần tập trung nhân lực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2023. hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Quy định về Quản lý giám sát chất lượng sản phẩm, trình Lãnh đạo Viện phê duyệt trong tháng 12/2023. Trong các tháng cuối năm 2023, Viện có nhiều đồ án QH vùng, QH ngành, QH tỉnh, QH chung đô thị lớn cần phải hoàn thành do vậy cần tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, Viện còn tham gia đấu thầu, triển khai một số đồ án lớn và đẩy mạnh công tác thu nợ các đồ án đã hoàn thành.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã bổ sung, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo của Viện; đóng góp ý kiến về công tác quản lý, điều hành Viện cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đơn vị gặp phải và kiến nghị với Viện về công tác nhân sự, quy chế, cơ chế phối hợp thực hiện các đồ án lớn...

Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm đánh giá cao kết quả tập thể cán bộ VIUP thực hiện trong 10 tháng đầu năm 2023. Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm đã có những chỉ đạo đối với từng mảng công việc. Bà cho biết sẽ đẩy mạnh công tác hội đồng, nghiệm thu 07 đề tài để trình bộ Xây dựng nghiệm thu theo đúng tiến độ trong năm 2023, đề nghị các nhóm đề tài khẩn trương hoàn thiện nội dung. Bà yêu cầu phòng Kế hoạch – Tài chính làm việc về công tác giải ngân đối với Trung tâm QHXD4, quản lý tài chính với các đơn vị độc lập. Đối với công tác tổng kết Viện năm nay, các đơn vị sẽ tổ chức tổng kết trong tháng 12. Để chuẩn bị cho lễ tổng kết, bà cho biết năm nay sẽ đổi mới hình thức tham luận để đưa ra những thông điệp với Bộ cho một số nhóm công việc liên quan tới Viện trong tương lai như công tác chuyển đổi số, GIS, chuyển đổi xanh, Luật, dự án Luật…. Bên cạnh đó, bà lưu ý một số vấn đề khác như công tác kế hoạch, quản lý kỹ thuật, công tác thông tin, sửa chữa cơ sở vật chất…

Cũng tại hội nghị này, Viện đã tổ chức buổi chia tay Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước kể từ ngày 01/12/2023.

Lãnh đạo Viện và các đơn vị tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website