Tin tổng hợp

Thắt chặt việc quản lý thuê, mua nhà ở xã hội đúng đối tượng
Thắt chặt việc quản lý thuê, mua nhà ở xã hội đúng đối tượng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, bên cạnh quy định tiêu chí thang 10 điểm ưu tiên, UBND thành phố cũng quy định các điều khoản, trách nhiệm cụ thể đối với chủ đầu tư, chính quyền địa phương... nhằm thắt chặt việc quản lý thuê, mua nhà ở xã hội đúng đối tượng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website