Tin tức

Gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 dành cho các dự án giao thông
Gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 dành cho các dự án giao thông

Trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giao chi tiết đợt 1 cho các dự án giao thông đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website