Tin tức

Bắc Giang: Góp ý Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên đến năm 2040
Bắc Giang: Góp ý Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên đến năm 2040

Sáng ngày 06/02, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc cho ý kiến đối với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Tân Yên.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website