Tin VIUP

Lãnh đạo VIUP tiếp chuyên gia Viện Quy hoạch vật thể Cu Ba
Lãnh đạo VIUP tiếp chuyên gia Viện Quy hoạch vật thể Cu Ba

Ngày 16/12/2019 Viện trưởng VIUP Lưu Đức Cường đã tiếp đoàn chuyên gia Viện Quy hoạch vật thể Cu Ba do bà Ibis Maria Menendez Cuesta Gonzalez làm trưởng đoàn sang công tác tại Việt Nam trong khuôn khổ đề tài Nghị định thư Việt Nam - Cu Ba “Giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển khu kinh tế ven biển” hợp tác giữa 2 viện.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website