Tin VIUP

VIUP tổ chức tọa đàm
VIUP tổ chức tọa đàm "Mô hình tính toán kinh tế đô thị và ứng dụng trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị"

Trong khuôn khổ triển khai Đề tài KHCN trọng điểm cấp Bộ về “Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị”, ngày 21/6/2019 Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức buổi tọa đàm về “Mô hình tính toán kinh tế đô thị (CUE: Computable Urban Economic) và ứng dụng trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị” nhằm trao đổi thảo luận về khả năng ứng dụng công nghệ tin học trong việc tính toán, phân tích đánh giá mức độ chất tải về hạ tầng giao thông, sử dụng đất phục vụ công tác nghiên cứu lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website