Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô: 205,4967 km2

Quyết định phê duyệt số: 599/QĐ-UBND tỉnh  Quảng Ngãi

Quy hoạch vùng khác