Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Vị trí: Huyện Châu Thành A

Quy mô:  16.062,99 ha

Quyết định phê duyệt số: 749/QÐ-UBND

Năm thực hiện: 2019

Quy hoạch vùng khác