Tư liệu
< Trở lại danh sách

Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở

 

Giới thiệu

Lý thuyết thiết kế Kiến trúc nhà ở nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà ở bao gồm các khái niệm, các loại hình nhà ở, đặc điểm, yêu cầu và những nguyên lý chung trong công tác thiết kế. Môn học cũng giúp sinh viên hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa kiến trúc với kỹ thuật, công nghệ và trang thiết bị hiện đại cho các loại hình nhà ở, đồng thời là tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như kiến thức bổ trợ trong các đồ án môn học lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở năm thứ hai và năm thứ ba ngành Kiến trúc. Các kiến thức này cũng là nguồn thông tin bổ trợ cho sinh viên năm cuối trước khi làm tốt nghiệp. Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở tập trung đề cập tới phương pháp luận thiết kế nhà ở, lồng ghép các hình ảnh minh hoạ và những tình huống thực tế thường gặp trong thực tế. Các nội dung đều gắn liền với cuộc sống đã và đang diễn ra trên cơ sở của các hình vẽ, hình ảnh, sơ đồ mang tính minh hoạ cũng như tổng hợp các vấn đề với mong muốn giúp người đọc có khả năng tiếp cận tốt nhất.

Hi vọng, cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các sinh viên và bạn đọc.

 

Mục lục

 

 

MỞ ĐẦU

3

Chương 1.

7

KHÁI NIỆM VÀ CÁC LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC

 

NHÀ Ở

 

1.1. Khái niệm nhà ở và các khái niệm liên quan

9

1.1.1. Nhà ở

9

1.1.2. Căn hộ

10

1.1.3. Chung cư

10

1.1.4. Không gian cư trú

10

1.2. Lược sử quá trình phát triển nhà ở

13

1.2.1. Xã hội công xã nguyên thủy

13

1.2.2. Xã hội chiếm hữu nô lệ

16

1.2.3. Xã hội phong kiến

19

1.2.4. Xã hội tư bản

22

1.3. Phân loại nhà ở

23

1.3.1. Phân loại theo chức năng

23

1.3.2. Phân loại theo quy hoạch

56

1.3.3. Phân loại theo chiều cao

67

1.3.4. Phân loại theo kết cấu và biện pháp

67

thi công

 

1.3.5. Phân loại theo đối tượng sử dụng

73

1.3.6. Phân loại theo cấp công trình

77

Chương 2.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KIẾN TRÚC NHÀ Ở

79

2.1. Yếu tố tự nhiên

81

2.1.1. Địa hình

81

2.1.2. Khí hậu

88

2.1.3. Địa chất, Thủy văn

101

2.2. Yếu tố xã hội

104

2.2.1. Cơ sở văn hóa truyền thống,

104

phong tục tập quán

 

2.2.2. Dân số

108

2.2.3. Kinh tế, nghề nghiệp, thu nhập

111

2.2.4. Cơ cấu nhân khẩu

112

2.2.5. Chính sách quản lý

113

2.3. Kỹ thuật, công nghệ

117

2.3.1. Vật liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng

117

2.3.2. Công nghệ xây dựng

119

2.3.3. Trang thiết bị

120

Chương 3.

NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CÁC KHÔNG GIAN  THÀNH PHẦN

123

3.1. Nguyên tắc thiết kế

125

3.1.1. Độc lập, khép kín

125

3.1.2. Tiện nghi, đa năng hóa không gian sử dụng

126

3.1.3. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công năng

127

3.1.4. Đạt giá trị về thẩm mỹ

128

3.1.5. Tiết kiệm, hiệu quả

128

3.2. Yêu cầu thiết kế

130

3.2.1. Yêu cầu về khu đất và quy hoạch tổng mặt bằng

130

3.2.2. Yêu cầu về thiết kế kiến trúc

130

3.2.3. Yêu cầu về thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật

136

3.2.4. Yêu cầu về phòng chống cháy

137

3.3. Phân nhóm không gian

139

3.3.1. Không gian cá thể

139

3.3.2. Không gian công cộng

139

3.3.3. Không gian phục vụ

140

3.4. Các không gian ngoài nhà

141

3.4.1. Mối quan hệ giữa nhà ở và không gian  lân cận

141

3.4.2. Sân vườn

144

3.4.3. Lối đi bộ

145

3.4.4. Ga ra, bãi đỗ xe,  chỗ quay xe

146

3.5. Các không gian trong nhà

148

3.5.1. Phòng ngủ

148

3.5.2. Phòng khách

151

3.5.3. Phòng sinh  hoạt chung

152

3.5.4. Bếp, phòng ăn

153

3.5.5. Khu vệ sinh

164

3.5.6. Cầu thang

167

3.5.7. Ban công, Lô gia

168

3.5.8. Các không gian  khác

169

Chương 4.

175

CÁC XU HƯỚNG THIẾT KẾ NHÀ Ở

 

4.1. Thiết kế tối giản

177

4.2. Nhà ở đa năng

187

4.3. Nhà ở bền vững

193

4.4. Nhà ở cao tầng xanh

197

4.5. Nhà ở thông minh

199

4.6. Nhà ở phục vụ sức khoẻ

201

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

202

MỤC LỤC ẢNH

205