Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư số 13/2023/TT-BXD Thông tư 13/2023/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 29/12/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư số: 12/2023/TT-BXD Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2023 Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. 20/11/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ngày 01-11-2023 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh 01/11/2023 Bộ Kế hoạch hoạch và đầu tư Download
Thông tư số 11/2023/TT-BXD Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 20-10-2023 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng 20/10/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 09/2023/TT- BXD Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 16/10/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 08/2023/TT-BXD Thông tư 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng. 03/10/2023 Bộ Xây dựng Download