Nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nghĩa trang
Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nghĩa trang

Ở Việt Nam, theo phong tục, tập quán phương Đông, nghĩa trang, an táng là một trong những vấn đề “tâm linh” nhạy cảm và rất phức tạp. Vấn đề nghĩa trang và an táng lại càng được người dân quan tâm hơn. Với quan điểm “sống gửi, thác vĩnh hằng” đã ăn sâu trong nếp nghĩ của bao thế hệ, từ đời này đến đời khác, người dân Việt Nam rất coi trọng việc giữ gìn, bảo quản nơi yên nghỉ cuối cùng của tổ tiên, dòng họ. Chính vì thế, tại nhiều địa phương, lâu nay phong trào xây lăng, mộ đã hình thành các nghĩa trang gia đình, nghĩa trang dòng họ... phát triển khá mạnh, rộng khắp, khó kiểm soát, gây nhiều trở ngại cho công tác quản lý nghĩa trang. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các vấn đề liên quan đến nghĩa trang, an táng ở Việt Nam chưa được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Đặc biệt, chúng ta đang thiếu, những định hướng phát triển, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật, các cơ chế chính sách quản lý, kiểm soát xây dựng... liên quan đến nghĩa trang, an táng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website