Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư số 02/2024/TT-BXD Thông tư số 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn. 20/05/2024 Bộ Xây dựng Download
Thông tư số 01/2024/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng 06/05/2024 Bộ Xây dựng Download
Quyết định số 220/QĐ-BXD Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024 29/03/2024 Bộ Xây dựng Download
Quyết định số 208/QĐ-BXD Quyết định số 208/QĐ-BXD ngày 29/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cử của Bộ Xây dựng 29/03/2024 Bộ Xây dựng Download
Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW Ban Tuyên Giáo Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026) 23/01/2024 Ban Tuyên giáo Download
Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch 31/12/2023 Bộ Kế hoạch hoạch và đầu tư Download