Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư 06/2021/TT-BXD Cấp công trình trong quản lý hoạt động ĐTXD 30/06/2021 Bộ Xây Dựng Download
Thông tư 03/2021/TT-BXD Ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư. 19/05/2021 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 02/2021/TT-BXD QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. 19/05/2021 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 01/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) 19/05/2021 Bộ Xây dựng Download
Nghị định 49/2021/NĐ-CP Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 01/04/2021 Chính phủ Download
Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 03/03/2021 Chính phủ Download