Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư 06/2023/TT-BXD Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 8/9/2023 Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị 08/09/2023 Bộ Xây dựng Download
Quyết định 996/QĐ-TTg 2023 Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2023 Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng 25/08/2023 Chính phủ Download
Nghị định số 58/2023/NĐ-CP Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. 12/08/2023 Chính phủ Download
Thông tư số 05/2023/TT-BXD Thông tư số 05/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 01/08/2023 Bộ Xây dựng Download
Công văn số 333/CP-CN Công văn số 333/CP-CN của Chính phủ: V/v đính chính Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 13/07/2023 Chính phủ Download
Thông tư số: 04/2023/TT-BKHĐT Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26/6/2023 về hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 26/06/2023 Bộ Kế hoạch hoạch và đầu tư Download