Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư 03/2020/TT-BXD Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc 28/07/2020 Bộ xây dựng Download
Thông tư 02/2020/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng 20/07/2020 Bộ Xây dựng Download
85/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc 17/07/2020 Chính Phủ Download
Luật 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/06/2020 Quốc Hội Download
66/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 11/06/2020 Chính Phủ Download
11/VBHN-BXD Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 27/04/2020 Bộ Xây dựng Download