Thanh Hóa: Phát triển thêm gần 40 nghìn căn nhà ở năm 2024

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2017/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa năm 2024 với diện tích sàn khoảng hơn 4 triệu mét vuông (khoảng 40 nghìn căn nhà ở).

Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở tại Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án phát triển nhà ở đảm bảo tuân thủ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo chương trình và kế hoạch được duyệt, tạo điều kiện để các ngành, các cấp phối hợp triển khai thực hiện tốt việc phát triển nhà ở bền vững trong thời gian tới.

Xác định vị trí, khu vực phát triển, các loại nhà ở, quy mô dự án phát triển nhà ở (bao gồm số lượng, diện tích sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng). Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho người dân; chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển của chung của tỉnh.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân: Tổng diện tích sàn tăng thêm năm 2024 khoảng 4.062.233m2 sàn. Hết năm 2024, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27,6 m2 sàn/người (trong đó khu vực đô thị đạt khoảng 34,4m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 23,5m2 sàn/người). Năm 2024, tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở là 19.058 tỷ đồng (số căn 39.901).

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các địa phương nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển nhà ở; hướng dẫn, triển khai các quy định về phát triển và quản lý nhà ở; các chính sách hỗ trợ nhà ở; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị; định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website