Nâng cao chất lượng đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa

Theo ngành chức năng Hậu Giang thì tỉnh sẽ bám sát các mục tiêu của Nghị quyết số 148 ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đô thị Vị Thanh ngày càng hiện đại với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.

Theo đó, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 32%, phấn đấu đến năm 2030 đạt 35%. Số lượng đô thị của tỉnh đến năm 2030 đạt 19 đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, các đô thị phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đạt 80%; đến năm 2030 tỷ lệ quy hoạch phân khu đạt 100%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2/người vào năm 2025; đạt tối thiểu 32 m2/người vào năm 2030.

Phấn đấu đến năm 2025, nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II đối với thành phố Vị Thanh, đô thị loại III đối với thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ; xây dựng huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp. Đến năm 2030, các đô thị loại III trở lên cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

(Nguồn:baohaugiang.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website