Cả nước đã có 4.547 xã nông thôn mới

Đó là thông tin Bộ NN&PTNT đưa ra ngày 5-10 tại hội thảo: “Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành của trung ương và các địa phương. Về phía Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tham dự.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tỉnh, thành phố đã hoàn thiện khối lượng lớn thiết chế hạ tầng, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân; thu nhập bình quân của nông dân trên cả nước đã đạt 35,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn 5%. Đặc biệt, cả nước đã có 4.547 xã (chiếm 51,26% trong tổng số xã toàn quốc) hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 100/664 đơn vị cấp huyện (chiếm 15%) hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 7 tỉnh (chiếm khoảng 10%) hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận về một số nội dung như: Việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn; vấn đề lao động, việc làm gắn với xây dựng nông thôn mới...

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết: Hà Nội hiện có 6 huyện, 325/386 xã về đích nông thôn mới, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trước 2 năm; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt gần 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,8%…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị: Cần thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân trên cơ sở bảo đảm lợi ích các bên; quan tâm giải quyết vấn đề môi trường, đặc biệt là thu gom, xử lý rác thải nông thôn; có cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến; có chính sách thúc đẩy phát triển các điểm di tích lịch sử văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới gắn với lợi ích cộng đồng dân cư; làm tốt công tác dự báo thị trường, ảnh hưởng thiên tai nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website