Bắc Kạn: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh từ nay đến cuối năm chủ động, linh động tháo gỡ khó khăn, giải ngân kịp thời các dự án xây dựng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (Ảnh: Việt Bắc).

Báo cáo của cơ quan tham mưu tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn cho thấy: Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đến thời điểm hiện tại chưa đạt yêu cầu. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân khá như cân đối ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết, ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu, Chương trình 135. Còn lại các nguồn vốn khác có tỷ lệ giải ngân thấp như Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Chương trình MTQG (trừ Chương trình 135), nguồn thu sử dụng đất...

Để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư công và nhằm giải ngân tối đa các nguồn vốn năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu: Từ nay đến cuối năm, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố chủ động, linh động trong việc sử dụng, điều phối vốn, để thực hiện sớm và trước các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với những dự án đã có tên danh mục để kịp thời triển khai khi được phân bổ vốn trừ trường hợp phải tuân thủ theo đúng quy trình. Đồng thời hết sức chủ động tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu, nông thôn mới, chương trình 30a, tháo gỡ khó khăn, giải ngân kịp thời các dự án trên địa bàn.

Theo đó, các chủ đầu tư tăng cường đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án; dự báo khả năng cung cấp vật liệu cho các dự án để kịp thời cung cấp trong giai đoạn thi công. Đối với các dự án mới được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 trong quý II, quý III/2019, đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết, thực hiện giải ngân tối đa số kế hoạch vốn năm 2019 được giao.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự các Ban Quản lý dự án cấp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tự chủ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, kịp thời hoàn thiện bộ máy, nhân sự theo quy định.

Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) các hạng mục dự án thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn (nay là TP Bắc Kạn, giai đoạn II) như: Xây dựng cầu Nặm Cắt; Xây dựng đường Tây Minh Khai, trên cơ sở các tham mưu của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng UBND tỉnh xem xét, quyết định và sẽ có chỉ đạo riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tích cực triển khai đấu thầu qua mạng. Đối với các dự án chưa thực hiện đấu thầu cần thực hiện đấu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu và theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện việc xử lý dứt điểm tình trạng chậm thu hồi nợ phải thu của các dự án sau quyết toán; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đối với những khoản nợ khó có khả năng thu hồi theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đặc biệt, các chủ đầu tư chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đẩy nhanh tiến độ GPMB; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Sở, ngành chuyên môn và UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB của các công trình, dự án; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ì, không hợp tác theo quy định.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website