Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch

Căn cứ hướng dẫn số 49-HD/BCSĐ ngày 03/7/2017 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện công văn số 394-CV/BCSĐ ngày 17/2/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 19/3/2020, VIUP tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Lưu Đức Cường, các đồng chí Phó Viện trưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VIUP, trưởng, phó các đơn vị, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên.

Quang cảnh chung

 Viện trưởng Lưu Đức Cường hướng dẫn quy trình 

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Đức Cường – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng nêu chủ trương, hướng dẫn quy trình thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Viện trưởng cho rằng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo rất quan trọng, thông qua việc làm và mức độ hoàn thành công việc để phát hiện cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Viện cũng như xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển. Vì vậy, các đại biểu tại hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cân nhắc khi lựa chọn những cán bộ xứng đáng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra của Viện trong thời gian tới.

Lấy phiếu bổ sung cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt sau khi được hướng dẫn đầy đủ quy trình về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của đảng.

Tiếp đó, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Viện và trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành các bước tiếp theo tại hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website