Sự cố môi trường và vai trò của QHĐT

Giải pháp quy hoạch hệ thống HTKT thích ứng và ứng phó với tình trạng ngập lụt tại các đô thị
Giải pháp quy hoạch hệ thống HTKT thích ứng và ứng phó với tình trạng ngập lụt tại các đô thị

Tốc độ đô thị hoá cao đang diễn ra ở Việt Nam, năm 1998 có 635 đô thị, sau 10 năm (đến 2009) đã có 754 đô thị, năm 2018 là 813 đô thị. Dự báo tăng dân số đô thị cho thấy dân số đô thị năm 2020 của Việt Nam là 37 triệu người, con số này là 42 triệu vào năm 2025, 47 triệu vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hóa được ước tính là 40% vào năm 2020, 45% vào năm 2025, 50-52% vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hóa cao này góp phần vào sự chuyển dịch kinh tế và xã hội của đất nước. Song song với đó, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức đô thị cấp bách, bao gồm các vấn đề về rủi ro biến đổi khí hậu, thiếu cơ sở hạ tầng đô thị, rủi ro về lũ lụt...

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website