Yên Bái: Hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt 67% kế hoạch

Vừa qua, đoàn công tác liên ngành của tỉnh gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xây dựng mới nhà cho hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh về thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong tháng 7, đoàn công tác Liên ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác rà soát, thống kê, xác định danh sách đối tượng hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị Đề án hỗ trợ; công tác huy động nguồn lực của cấp huyện; quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí Đề án; chất lượng việc xây dựng nhà ở do Đề án hỗ trợ.

Tính đến ngày 23/7/2020, tổng số nhà đã hoàn thành và đang khởi công là 532 nhà, đạt 67% kế hoạch Đề án. Trong đó: Số nhà đã hoàn thành 244 nhà (làm mới 157 nhà; sửa chữa 87 nhà); số hộ đã khởi công đang làm nhà: 288 nhà; Số nhà chưa khởi công: 233 nhà; hầu hết trong số này đều đã có kế hoạch khởi công trong tháng 7/2020. Tuy nhiên có 91 nhà đề nghị bổ sung mới vào danh sách đang chờ ý kiến của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Kinh phí giải ngân và ứng trước thanh toán cho các hộ gia đình ước đạt gần 10.000 triệu đồng.

Đoàn liên ngành yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ gia đình đối tượng đã có hồ sơ, khởi công làm nhà; đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án, phấn đấu cơ bản hoàn thành Đề án trước 15/9/2020 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 591-KL/TU ngày 08/7/2020.

(Nguồn:baoyenbai.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website