Xem xét gia hạn thời gian ân hạn giải ngân dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn vay WB

Về việc gia hạn thời gian ân hạn giải ngân dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Cần Thơ)

Bộ Xây dựng đã nhận được các Văn bản số: 130/UBND-ĐTXD ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp; số 1051/UBND-XDĐT ngày 05/4/2019 của UBND thành phố Cần Thơ; số 1790/UBND-CNXD ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh; số 3511/UBND-XD ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Cà Mau; số 2192/UBND-KTTC ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang; số 671/UBND-KTCN ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc gia hạn thời gian ân hạn giải ngân dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – VN5083, vốn vay WB đến ngày 31/12/2019.

Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc thời gian thực hiện vào ngày 28/12/2018 và sẽ kết thúc thời gian ân hạn giải ngân vào ngày 28/6/2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay dự án đang tiến hành các thủ tục bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 để thanh toán cho các khối lượng công việc đã hoàn thành trước ngày 28/12/2018.

Để đảm bảo thời gian cho việc hoàn thành công tác giải ngân cho dự án, trên cơ sở các văn bản đề nghị của các tỉnh/thành phố tham gia dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính có văn bản gửi WB xem xét gia hạn thời gian ân hạn giải ngân của dự án đến hết ngày 31/12/2019.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website