Toàn thành phố còn thiếu 401 trường học so với quy hoạch

Ngày 16-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội thảo về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hà Nội hiện có 2.669 trường học, hơn 1,8 triệu học sinh, bình quân 34,3 học sinh/lớp.

So với năm 2012, quy mô trường học tăng 250 trường và gần 380 nghìn học sinh. Tuy nhiên, kết quả rà soát theo 5 khu vực được thực hiện vào tháng 6-2017 cho thấy, nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với quy hoạch, gây ra tình trạng quá tải trường học. Toàn thành phố còn thiếu 401 trường học so với quy hoạch mạng lưới được phê duyệt năm 2012, trong đó cấp học mầm non và tiểu học chiếm 60% (mầm non thiếu 117 trường và tiểu học thiếu 124 trường). Khu vực các huyện phía Tây TP Hà Nội thiếu nhiều trường nhất, với 154 trường học.

Các đại biểu thống nhất cần phải nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học trong bối cảnh quy mô học sinh ngày càng tăng, đồng thời phải có tính toán dữ liệu về các yếu tố tác động đến mạng lưới trường học và xác định quy mô, vị trí xây mới trường học ở từng nơi.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website