Huyện Mường Khương có 377 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà ở

Sau khi rà soát, UBND huyện Mường Khương (Lào Cai) đã phê duyệt Quyết định 27/QĐ-UBND và Quyết định 87/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2024 theo Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 Một hộ nghèo tại xã Thanh Bình được hỗ trợ làm mới nhà ở theo chương trình.

Theo đó, UBND huyện Mường Khương đã phê duyệt tổng số 377 hộ được hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở đảm bảo, trong đó 373 hộ được hỗ trợ làm nhà mới và 4 hộ được hộ trợ sửa nhà. Mỗi hộ làm nhà mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, 4 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn đối ứng của các hộ từ huy động ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ trong cộng đồng, gia đình là 36 triệu đồng. Mỗi hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, 2 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và tiền đối ứng từ các nguồn khác là 18 triệu đồng.

Ngay sau khi được phê duyệt, các hộ dân sẽ nhận hỗ trợ từ các xã, thị trấn để thực hiện làm mới và sửa chữa nhà ở. Nhà ở được hỗ trợ thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo tuổi thọ từ 20 năm trở lên.

(Nguồn:baolaocai.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website