Hải Phòng: Chi 853 tỷ xây dựng lại toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Phòng dự chi hơn 853 tỷ đồng vào Đề án ‘Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng’.

Theo Đề án này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện mở 19 gói thầu. Trong đó, 5 gói thầu liên quan Tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, lựa chọn kết quả, tư vấn giám sát, nghiệm thu, kiểm tra độc lập, tổng dự toán hơn 36,5 tỷ đồng.

Có 13 gói thầu liên quan đến xây dựng dữ liệu đất đai các quận, huyện, thời gian thực hiện dự án dự kiến dao động từ 22-36 tháng, tổng dự toán hơn 788 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có gói thầu số 19 ‘Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố’.

Theo đó, 13 quận, huyện trên địa bàn thành phố sẽ được xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh, bao gồm: Quận Hải An, quận Lê Chân, quận Kiến An, quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền, huyện Kiến Thụy, huyện An Dương, huyện Thuỷ Nguyên, huyện An Lão, huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vỹ.

Năm 2010, Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) được thực hiện trên địa bàn 4 quận, huyện: Dương Kinh, Đồ Sơn, Cát Hải, Bạch Long Vỹ với tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục đo đạc, lập bản đồ địa chính 4 quận, huyện; kê khai, đăng ký đất đai 100% thửa đất; cấp mới giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (cho các thửa đất chưa được cấp GCN) là 12.330 thửa; cấp đổi GCN theo nhu cầu của người dân là 37.729 thửa; xây dựng cơ sở dữ liệu cho các thửa đất của 4 địa phương.

Trong kế hoạch lần này, tại huyện Bạch Long Vỹ và huyện Cát Hải dự kiến kế hoạch chi ngân sách lần lượt là 1,327 tỷ đồng và 136 triệu đồng. Hiện 2 gói thầu ở huyện này hiện chưa có thông báo mời thầu.

(Nguồn:vietnamfinance.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website