HĐND Hà Nội sẽ thông qua quy chế quản lý kiến trúc vào kỳ họp giữa năm

Kỳ họp giữa năm HĐND TP. Hà Nội dự kiến xem xét 57 nội dung, trong đó dự kiến thông qua quy chế quản lý kiến trúc; đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn…

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Hà Nội vào tháng 5/2024 - Ảnh: VGP

Theo HĐND TP. Hà Nội, kỳ họp giữa năm (tháng 4/2025) dự kiến xem xét thông qua 57 nội dung. Trong đó, có 17 báo cáo (trong đó có 14 báo cáo thường lệ và 3 báo cáo chuyên đề); xem xét 40 nghị quyết, gồm 1 Nghị quyết thường lệ, 39 Nghị quyết chuyên đề.

Cụ thể, HĐND sẽ xem xét 14 báo cáo thường lệ như: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND TP; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND về giải quyết kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm 2024; báo cáo của UBND Thành phố về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND.

Báo cáo về hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án Nhân dân TP, Viện Kiểm sát Nhân dân TP, Cục thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

HĐND cũng dự kiến xem xét 3 báo cáo chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai (đến tháng 6/2024); kết quả giám sát của HĐND về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan Nhà nước thuộc TP Hà Nội...

Về các nghị quyết dự kiến được HĐND xem xét, có các nghị quyết như: Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho người lao động trên địa bàn Hà Nội; Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng nhằm nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với viên chức, người lao động tại Bệnh viện Nhi Hà Nội; Quy định hỗ trợ khám sức khỏe cho người dân TP Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của TP Hà Nội tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND TP Hà Nội.

Quy định một số nội dung chi, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; Quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách TP để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội.

Ngoài ra, xem xét nội dung các nghị quyết cá: Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội năm 2024; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch của TP. Hà Nội.

HĐND cũng xem xét, thông qua Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc TP. Hà Nội.

Xem xét về Phương án phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Thông qua Đề án về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; Thông qua Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội; Thông qua Đề án phân loại đô thị TP Hà Nội; Điều chỉnh phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội...

Để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm, HĐND đã đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, xây dựng nội dung và thống nhất với Thường trực HĐND để trình HĐND vào kỳ họp tới.

(Nguồn:chinhphu.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website