Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng

Ngày 9.10, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.

Đối với lĩnh vực đầu tư, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; hủy bỏ các thủ tục “thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật”; “thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật”. Trên lĩnh vực xây dựng, gộp chung các thủ tục “cấp giấy phép xây dựng” và “thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh”; “thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật/hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh” thành một thủ tục hành chính. Đồng thời phân cấp việc cấp mã số chứng chỉ hành nghề cho địa phương đối với các thủ tục: cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; cấp lại nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III và thủ tục cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III; cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III. Bên cạnh đó, bổ sung thành phần hồ sơ đối với thủ tục “cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” phải có “giấy xác nhận đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề” của cơ quan tổ chức sát hạch theo quy định.

(Nguồn:baoquangnam.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website