Đà Nẵng sẽ xây dựng Đề án quản lý đất công

Sở TN&MT TP. Đà Năng đang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng đề án quản lý hiệu quả quỹ đất công chưa đưa vào sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ xem xét cơ chế về quản lý, sử dụng các lô đất công chưa đưa vào sử dụng để bảo đảm vệ sinh môi trường, trong đó có quy định cho thuê các khu đất trống và đơn giá thuê đất để các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện đồng bộ.

Các khu đất công có diện tích lớn chưa đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố là quỹ đất để đấu giá, kêu gọi đầu tư các dự án và cũng là diện tích đất dự trữ phục vụ phát triển sau này.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, qua rà soát quỹ đất công chưa sử dụng trên địa bàn thành phố, hiện có 270 khu đất lớn với tổng diện tích hơn 177ha. Đây là các khu đất sạch, đủ điều kiện để kêu gọi đầu tư các dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Sở Xây dựng và các địa phương điều chỉnh, bổ sung về mặt quy hoạch cũng như tiến hành lập quy hoạch chi tiết, đưa vào danh mục để kêu gọi đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian đến.

Trong khi các sở, ngành đang nghiên cứu, lập quy hoạch để đưa một số lô đất ra đấu giá, chính quyền các địa phương đã tạm giao các khu đất trống này cho các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

(Nguồn:monre.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website