Chuẩn bị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Chiều 18/9, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà R ịa- V ũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với Sở TN-MT và các sở, ngành, địa phương có liên quan về kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở TN-MT cho biết, theo kế hoạch, việc kiểm kê diện tích đất đai được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Từ đó lấy cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh. Trong lần kiểm kê này, tỉnh BR-VT chú trọng kiểm kê đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp và DN của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp, các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật.

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai ở cấp xã là trước ngày 16/1/2020; cấp huyện là trước ngày 1/3/2020 và trước ngày 16/4/2020 với cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc yêu cầu Sở TN-MT nhanh chóng có văn bản hướng dẫn cụ thể cho địa phương từ cấp huyện đến cấp xã thực hiện kiểm kê đất đai để từ đó thống kê kiểm kê đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Từ đó, tỉnh có cơ sở để quản lý, sử dụng đất; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025.

(Nguồn:baobariavungtau.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website