Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2981/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

 Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá toàn diện trong việc hoạt động về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của các CCN trên địa bàn tỉnh để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về PCCC và CNCH.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; thực hiện nghiêm công tác quy hoạch xây dựng các CCN bảo đảm về PCCC và CNCH; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với các CCN chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và CNCH theo quy định.

Công an tỉnh tăng cường công tác điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng hoạt động của các CCN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất trong việc chấp hành các quy định về PCCC đối với các CCN trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng các CCN thành lập đội PCCC cơ sở, chuyên ngành và trang bị đầy đủ các phương tiện về PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, đánh giá toàn diện trong việc hoạt động về PCCC và CNCH của các CCN trên địa bàn tỉnh để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về PCCC và CNCH.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm về PCCC và CNCH của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các CCN trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, đảm bảo về lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở; định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ đối với các CCN tập trung nhiều cơ sở nguy hiểm cháy, nổ có sự tham gia của nhiều lực lượng.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các ngành tăng cường xây dựng các phóng sự, tin bài phản ánh về thực trạng công tác PCCC và CNCH, đăng tải, phổ biến rộng rãi các khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, công khai danh sách các CCN trên địa bàn tỉnh không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật trong công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chữa cháy của chủ đầu tư các CCN trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các quy định về PCCC trong quy hoạch, xây dựng CCN bảo đảm thống nhất, đồng bộ về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định; kiên quyết xử lý vi phạm đối với các chủ đầu tư hạ tầng CCN không chấp hành quy định của pháp luật về PCCC.

(Nguồn:bacgiang.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website