VIUP báo cáo đề tài với các Cục, Vụ chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

Ngày 20/3/2019, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì cuộc họp kiểm tra sản phẩm đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam " mã số 24/15-ĐTĐL.CN-CNN do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện.

Tham dự buổi kiểm tra có Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh, Phó Cục trưởng cục Phát triển đô thị Trần Thị Lan Anh,  Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Trần Anh Tuấn và một số chuyên viên thuộc các Cục, Vụ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh cho biết thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh về việc rà soát, kiểm tra khối lượng, chất lượng, sản phẩm của đề tài "Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam " do VIUP thực hiện, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra theo các nội dung trên trước khi nhóm nghiên cứu trực tiếp báo cáo nội dung và sản phẩm của đề tài với Thứ trưởng.

Chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Trung Hải đã báo cáo công việc đề tài thực hiện từ năm 2016 -> nay

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Trung Hải đã báo cáo khối lượng công việc mà đề tài đã thực hiện từ năm 2016 tới nay, các nội dung nghiên cứu chuyên môn cũng như 7 hội thảo đề tài đã tổ chức, các sản phẩm chính và sản phẩm phụ của đề tài.

Tiếp đó, chủ nhiệm các sản phẩm chính báo cáo từng nội dung chuyên đề nghiên cứu như: Đánh giá hiện trạng công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam; Kinh nghiệm về lập QHĐT trên thế giới và đề xuất áp dụng cho Việt Nam; Đề xuất phương pháp nội dung đổi mới QHĐT; Đề xuất quy trình quy hoạch đổi mới...

Vụ trưởng Vụ KTCN & MT Vũ Ngọc Anh ( thứ 2 từ trái vào) phát biểu tại hội thảo 

Các thành viên tham dự buổi báo cáo đã đóng góp một số ý kiến cho nhóm đề tài. Theo đó, nhóm nghiên cứu cần chuẩn bị báo cáo ngắn gọn nhưng cô đọng tập trung làm rõ những kết quả của đề tài này vào công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, nêu rõ đổi mới ở các bước nào, những nội dung nào nên có quy định cứng, quy định mềm, đề xuất danh mục các văn bản pháp quy có liên quan cần chỉnh sửa, đặc biệt là làm rõ những nội dung chi tiết cần chỉnh sửa trong Luật Xây dựng... Ngoài ra, để đảm báo tiến độ của đề tài, Viện nên đẩy nhanh việc tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website