Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn thăm và làm việc với VIUP

Ngày 5/3/2020, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì buổi làm việc với VIUP về kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Viện năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc Bộ Xây dựng, Ban lãnh đạo cùng trưởng, phó các đơn vị thuộc VIUP.

Quang cảnh chung

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Lưu Đức Cường đã báo cáo sơ lược về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và các kiến nghị. Theo đó, năm 2019 có thể đánh giá là năm khởi sắc của VIUP. Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo, sự ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể viên chức và người làm việc dưới sự chỉ đạo thống nhất của ban lãnh đạo, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thống kê cho thấy, tổng sản lượng ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn năm 2019 đã tăng 30,1% so với năm 2018, thu nhập bình quân vượt mức nghị quyết đại hội viên chức lao động năm 2019 đề ra, tăng 12,5% so với năm 2018. Cụ thể như sau:

Viện đã làm tốt công tác phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.Viện đã tham gia rất nhiều tổ biên tập, tổ giúp việc biên soạn văn bản pháp luật, xây dựng các báo cáo phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Năm 2019, Viện thực hiện và hoàn thành 10 nhiệm vụ thường xuyên, đang chuẩn bị cho công tác nghiệm thu.Năm 2019 Viện đặt trọng tâm vào công tác NCKH và tăng cường đội ngũ nghiên cứu để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Viện đã và đang triển khai thực hiện 23 đề tài NCKH gồm 02 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài trọng điểm cấp Bộ và 15 đề tài cấp Bộ. Trong đó 01 đề tài đã được nghiệm thu cấp quốc gia, 04 đề tài đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu, 06 đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở, đang trình Bộ Xây dựng nghiệm thu và 12 đề tài đang triển khai thực hiện trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước mới ký năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận buổi làm việc

Viện đã và đang thực hiện nhiều đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng. Trong năm 2019 Viện được giao thực hiện 06 đồ án trong đó đã hoàn thành 02 đồ án QHCXD khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lập thí điểm QHXD vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và đang triển khai thực hiện 03 đồ án, hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch cho 02 đồ án. Viện đang triển khai thực hiện 05 dự án nghiên cứu, điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

Viện trưởng Lưu Đức Cường trình bày báo cáo

Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện: Viện đã hoàn thành và phê duyệt được 27 đồ án trong đó có các đồ án lớn như: Điều chỉnh QHC thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035; Điều chỉnh tổng thể QHCXD Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040; QHC XD Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050... Bên cạnh đó, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trên địa bàn cả nước. Riêng năm 2019, Viện đã ký mới 32 hợp đồng lập quy hoạch... Viện đã và đang thưc hiện nhiều hợp đồng thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn khảo sát, lập mô hình, thẩm tra, kiểm định... Công tác tổ chức tham gia thi tuyển quy hoạch, kiến trúc tiếp tục được Viện đẩy mạnh, mục đích vừa để nâng cao kiến thức học thuật, chuyên môn của cán bộ, vừa tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. Năm 2019, lần đầu tiên tham dự giải thưởng Quy hoạch quốc gia, Viện đã vinh dự đạt 12 giải thưởng.Ngoài ra Viện đã tham gia một số cuộc thi tuyển ý tưởng khác. Năm 2019, Viện tổ chức thành công đại hội chi hội QHPT đô thị nhiệm kỳ 2019-2024 và chi hội KTS nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ban lãnh đạo Viện phát biểu ý kiến

Công tác điều hành quản lý Viện cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức cán bộ, quản trị hành chính; Công tác quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án; Công tác kế hoạch, phát triển thị trường; Công tác tài chính kế toán; Công tác thông tin, đào tạo, Hợp tác quốc tế và hội nghị triển lãm;

Trong bối cảnh Luật Quy hoạch đã và đang bắt đầu được thực hiện, VIUP đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 hướng tới mục tiêu là Viện NC chiến lược chính sách đầu ngành quốc gia về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QHXD:

- Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn; Năm 2020 sẽ là năm triển khai các đồ án theo Luật Quy hoạch. Viện sẽ đặt trọng tâm vào các đồ án quy hoạch tỉnh, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các đơn vị tư vấn nghiên cứu nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh, đồng thời nghiên cứu tích hợp phần quy hoạch xây dựng trong các quy hoạch cấp quốc gia; Viện sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo chất lượng và tiến độ; Hoàn thành đề tài nghiên cứu đổi mới phương pháp luận QHXD và quản lý phát triển đô thị, làm cơ sở đưa vào thực tiễn cho công tác quy hoạch của Viện; Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Năm 2020, Viện tiếp tục xây dựng các chương trình nghiên cứu mới gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và quản lý ngành trong đó nghiên cứu tích hợp quy hoạch xây dựng vào quy hoạch tổng thể quốc gia được ưu tiên.

-Thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn;

-Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động chất lượng hiệu quả, đặc biệt đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Viện, hướng tới mục tiêu chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ;

- Đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.Tiếp tục mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Bên cạnh đó, báo cáo đã đưa ra một số kiến nghị đối với các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng về các nội dung phê duyệt đề cương dự toán, công tác giải ngân vốn Bộ Xây dựng, kinh phí sửa chữa trụ sở VIUP...

Tiếp đó, lãnh đạo một số đơn vị đã bổ sung, làm rõ thêm những kiến nghị đối với các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như đại diện lãnh đạo các cục, vụ trao đổi những nội dung liên quan tới kiến nghị của Viện.

Đoàn công tác BXD sang làm việc với Viện

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho rằng với truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển, Viện đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của ngành xây dựng đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ của Viện không ngừng lớn mạnh. Đây là nơi cung cấp, đóng góp nguồn lực cán bộ cho Bộ trong lĩnh vực quy hoạch. Trong giai đoạn hiện nay, theo Thứ trưởng, Viện thực hiện nhiều loại hình công việc, cả nghiên cứu khoa học, cả tư vấn, đào tạo… Viện cần hài hòa, cân đối các loại hình công việc nhưng phải xác định nhiệm vụ chính của Viện là tập trung nghiên cứu để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Đối với công tác NCKH, nên hướng vào các chủ đề nóng đang thu hút sự quan tâm chung của xã hội và tìm kiếm kinh phí thực hiện không chỉ từ Bộ Xây dựng mà cả ở bên ngoài như Bộ Khoa học công nghệ… Ngoài ra, Viện không nên quá tập trung vào công tác quy hoạch. Trong công tác phát triển đô thị, nếu triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu đưa ra các công cụ quản lý phát triển đô thị, thể chế hóa bằng văn bản pháp quy thì sẽ giúp ích cho xã hội và có rất nhiều việc để làm. Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, ông đề nghị Viện nghiên cứu, tìm hiểu thêm cách làm của Bộ Thông tin truyền thông để có lộ trình xây dựng đề án. Bên cạnh đó, ông cũng cho ý kiến về một số kiến nghị khác của Viện.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn mong muốn Viện sẽ luôn đi tiên phong. Với đề án đổi mới phương pháp luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị Viện sẽ đưa ra những đề xuất mà sau đó sẽ được thể chế hóa. Qua các đề tài Viện mới thực hiện sẽ đưa ra những thay đổi trong cách làm quy hoạch. Lãnh đạo Bộ mong rằng Viện sẽ đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ Bộ đề xuất, xây dựng nhiều hơn các công cụ quản lý phát triển. Thứ trưởng hy vọng Viện ngày càng “Nâng tầm vị thế - Phát triển bền vững” như slogan của Viện.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website