Hội thảo “Tái thiết, chỉnh trang, phát triển đô thị: Giải pháp cho các quận trung tâm Thành phố Đà Nẵng”

Ngày 19/6/2024, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) tổ chức Hội thảo “Tái thiết, chỉnh trang, phát triển đô thị: Giải pháp cho các quận trung tâm Thành phố Đà Nẵng”.

PGS.TS Hoàng Vĩnh Hưng trình bày nội dung chính của đề án

Tham dự hội thảo có TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam, TS. Phó Đức Tùng -  chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, TS. Vũ Tuấn Vinh - Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm, lãnh đạo và các chuyên gia, kiến trúc sư đang công tác tại các đơn vị trực thuộc VIUP.

Mục tiêu của hội thảo nhằm lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia cho đề án Tái thiết, chỉnh trang, phát triển đô thị tại các quận trung tâm Thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2023-2030 do VIUP thực hiện.

Tại hội thảo, PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - Viện trưởng VIUP đã trình bày tổng quan về tái thiết, chỉnh trang và phát triển đô thị và các giải pháp tái thiết tại các quận trung tâm thành phố Đà Nẵng. Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng cho biết việc xây dựng Đề án cũng là nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc thực hiện Đề án cũng sẽ góp phần đổi mới công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng theo tư duy hiện đại, hướng tới phát triển bền vững.

Nhóm nghiên cứu đã rà soát đánh giá ở 14 khu vực/địa điểm có nhu cầu tái thiết. Sau khi áp dụng 06 nhóm tiêu chí với tổng số 20 tiêu chí để đánh giá tiềm năng, nhóm nghiên cứu rút gọn còn 08 khu vực để đánh giá kỹ hơn tiềm năng thông qua điều tra xã hội học. Sau khi phân tích kết quả điều tra và đánh giá trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, tính khả thi về tài chính trong thực hiện đầu tư, nhóm nghiên cứu đề xuất 04 khu vực có nhiều tiềm năng nhất để hình thành dự án thực hiện thí điểm.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất phương án, mô hình tổ chức thực hiện thí điểm, đưa ra dự kiến phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư cũng như đề xuất cơ chế quản lý, phối hợp cung cấp tài chính cho các dự án tái thiết đô thị.

TS. Phó Đức Tùng phát biểu tại hội thảo

TS. Đặng Việt Dũng trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác tái thiết, chỉnh trang tại Đà Nẵng

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu. Trong đó, một số ý kiến cho rằng khi tái thiết, cải tạo, chỉnh trang cần giữ được bản sắc đô thị của khu vực đó, làm rõ cơ chế quản lý, cơ chế huy động tài chính và cơ chế vận hành khai thác, một số vấn đề về hạ tầng kỹ thuật cần lưu ý khi thực hiện tái thiết, cải tạo, chỉnh trang đô thị… Một số chuyên gia VIUP đang thực hiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060 cũng đưa ra những chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tái thiết, cải tạo, chỉnh trang khi thực hiện các đồ án này. Những ý kiến quý báu góp ý tại hội thảo sẽ được nhóm nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện đề án.

Toàn cảnh hội thảo

 

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website