Hội đồng cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021

Ngày 13/1/2022, VIUP tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở nhằm rà soát nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng do Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện năm 2021. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ tịch hội đồng. Tham gia hội đồng có Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm và Phó Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng.

Theo đó, năm 2021 Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện 11 nhiệm vụ gồm: 03 nhiệm vụ VIUP được Bộ Xây dựng giao theo chức năng và 08 nhiệm vụ được Bộ xây dựng hỗ trợ chi gián tiếp.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm của 11 nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt nội dung công việc đã thực hiện và kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, hội đồng có nhận xét, góp ý cho từng nhiệm vụ.

03 nhiệm vụ VIUP được Bộ Xây dựng giao theo chức năng mà VIUP thực hiện gồm:

1. Rà soát công tác báo cáo thống kê về: Các chỉ tiêu phát triển đô thị - nông thôn theo Thông tư 06/2018/TT-BXD và hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng và Thông tư 07/2018/TT-BXD về chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng (5 tỉnh Tây Nguyên: Đak Lak, Gai Lai, Kon Tum, Đak Nông, Lâm Đồng)

2. Đánh giá công tác triển khai các chương trình, đề án, dự án đô thị thông minh tại 7 tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Hồ Chí Minh (đại diện ĐBSH, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ)

3. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Nai, Trà Vinh đại diện cho các vùng miền khác nhau trên cả nước.

Hội đồng đánh giá về cơ bản 03 nhiệm vụ trên đã bám sát mục tiêu, nội dung của nhiệm vụ. Tuy nhiên, các nhiệm vụ cần phân tích số liệu thống kê, đánh giá cụ thể đối với từng tỉnh và làm rõ nét các kiến nghị. Hội đồng yêu cầu những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cụ thể đối với từng nhiệm vụ và đề nghị các nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị trình nghiệm thu cấp Bộ.

Hội đồng đánh giá nhiệm vụ thường xuyên năm 2021

Các nhiệm vụ hỗ trợ chi gián tiếp gồm:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia lĩnh vực Quy hoạch, Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật để sử dụng khi nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực Quy hoạch, Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.    

2. Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội họp của Ban kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn

3. Nhiệm vụ phát triển, duy trì mạng thông tin, trang thông tin điện tử và biên soạn tạp chí chuyên ngành

4. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

5. Nhiệm vụ đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho công tác quản lý, công tác nghiên cứu quy hoạch xây dựng

6. Nhiệm vụ bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ và duy trì hoạt động của thư viện

7. Công tác hành chính quản trị, tổ chức nhân sự,mua sắm, quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà trụ sở Viện

8. Công tác Kế hoạch và Quản lý tài chính

Đây là các nhiệm vụ do các phòng ban chức năng của Viện thực hiện. Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm nhiệm vụ cần làm rõ trong báo cáo tổng hợp các công việc đơn vị thực hiện trong năm để duy trì bộ máy hoạt động của Viện.

Quang cảnh chung

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website