Góp ý đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận – Tỉnh Phú Yên đến năm 2040

Ngày 18/8/2020, Hội đồng KHKT VIUP đã tổ chức họp góp ý đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận – Tỉnh Phú Yên đến năm 2040. PGS.TS Lưu Đức Cường, Viện trưởngVIUP làm chủ tịch Hội đồng.

KTS Tống Thị Mai Liên báo cáo nội dung đồ án

Thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt nội dung đồ án, KTS Tống Thị Mai Liên- Trung tâm QHXD Hà Nội cho biết Phú Yên là một trong 5 tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ - là một trong những vùng có nhiều tiềm năng cũng như cơ hội tăng trưởng kinh tế mang tính đột phá tại khu vực duyên hải miền Trung. Đồ án điều chỉnh QHCXD thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận đến năm 2030 đã được phê duyệt vào năm 2007. Bên cạnh đó, Thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2013. Tuy nhiên, rà soát việc thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt năm 2007 cho thấy thành phố Tuy Hòa đang tồn tại một số hạn chế, bất cập. Để phát huy vai trò, vị thế của một đô thị trung tâm vùng Duyên hải Nam Trung bộ, đô thị du lịch ven biển, trung tâm hạt nhân của tỉnh, đồng thời khắc phục những tồn tại, hướng tới mục tiêu phấn đấu cho thành phố lên đô thị loại I, việc lập điều chỉnh quy hoạch cho thích ứng về định hướng phát triển và mở rộng không gian thành phố là cần thiết và cấp bách.

Phạm vị nghiên cứu trực tiếp của đồ án gồm 2 khu vực:

- Toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Tuy Hòa: gồm 12 phường nội thị và 4 xã ngoại thị

- Khu vực phụ cận: Là khu vực có khả năng đô thị hóa cao, gắn kết trực tiếp với sự phát triển của thành phố Tuy Hòa mở rộng

Tổng diện tích lập quy hoạch là diện tích nghiên cứu trực tiếp: 17.195,55ha

Nhóm nghiên cứu đã phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và hiện trạng dân số, lao động, phân bố dân cư, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng phát triển đô thị, kinh tế, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, rà soát, đánh giá đồ án quy hoạch và dự án đầu tư cũng như tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của thành phố Tuy Hòa. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển không gian, định hướng phát triển các khu vực, thiết kế đô thị, quy hoạch sử dụng đất, định hướng quy hoạch hạ tầng kinh tế , hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Theo định hướng phát triển không gian, hình ảnh tương lai đô thị Tuy Hòa sẽ là “Thành phố Tuy Hòa – Đô thị xanh bền vững, Trung tâm dịch vụ biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Trên cơ sở phân vùng cảnh quan, phân vùng chức năng, đặc trưng hoạt động của từng khu vực, định hướng phát triển không gian theo 7 phân khu như sau:

 Phân khu 1: Khu vực đô thị hiện hữu. Quy mô đất tự nhiên 2.480 ha với tính chất là trung tâm hành chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cấp tỉnh

 Phân khu 2: Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Quy mô đất tự nhiên 1.792 ha với tính chất là khu đô thị hiện trạng cải tạo, chỉnh trang trên cơ sở các khu dân cư hiện hữu và phát triển các khu ở mới về phía sông Đà Rằng

Phân khu 3: Khu đô thị dịch vụ - du lịch nông nghiệp. Quy mô đất tự nhiên 2.015 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ - du lịch nông nghiệp kết hợp đô thị sinh thái.

Phân khu 4: Khu đô thị dịch vụ và công nghiệp. Quy mô đất tự nhiên 1.849 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ và công nghiệp

Phân khu 5: Khu đô thị dịch vụ du lịch văn hóa núi Chóp Chài. Quy mô đất tự nhiên 2.348 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ du lịch văn hóa

Phân khu 6: Khu đô thị mới Bắc Tuy Hòa. Quy mô đất tự nhiên 2.664 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ công nghiệp và du lịch biển

Phân khu 7: Khu nông nghiệp công nghệ cao Hòa Kiến. Quy mô đất tự nhiên 4.047,6 ha với tính chất là khu công nghiệp- nông nghiệp công nghệ cao

Các thành viên hội đồng góp ý cho đồ án

Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu ý kiến 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Lưu Đức Cường đánh giá đồ án cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của địa phương đề ra. Tuy nhiên, Viện trưởng Lưu Đức Cường yêu cầu nhóm nghiên cứu làm rõ động lực phát triển thành phố Tuy Hòa; Đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung phê duyệt năm 2007 lên phần trên, chắt lọc lại, có nhận định rõ nét, cụ thể về từng vấn đề; Có đề xuất giải pháp về thiết kế đô thị, chiều cao công trình, hệ số sử dụng đất tạo điều kiện phát triển cho địa phương, đặc biệt đối với dải đất ven biển. Nhóm nghiên cứu cần đưa ra những đề xuất táo bạo, giải pháp đột phá mạnh mẽ như đề xuất dự án lấn biển lớn để thành phố Tuy Hòa có thể hấp dẫn du khách so với các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, ông đề nghị nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, thể hiện mạch lạc, rõ ràng hồ sơ thuyết minh. Ngoài ra, ông yêu cầu nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc ý kiến góp ý của thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Viện trưởng Lưu Đức Cường kết luận cuộc họp

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website